porady na każdy temat
Facebook Twitter Google Plus NK Newsletter Konkursy Gry online
Dni wolne. Ile wolnego czeka nas w roku? Długie weekendy i święta wolne od pracy
Dni wolne. Ile wolnego czeka nas w roku? Długie weekendy i święta wolne od pracy Czeka nas dużo wolnego. Bardzo długie weekendy i świąteczne przerwy. ...
Zmiany w prawie pracy 2013. Nowy kodeks pracy 2013

KODEKS PRACY 2013. Co nowego w prawie pracy?

KODEKS PRACY 2013. Co nowego w prawie pracy?

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje m.in. wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.

fot.: Photos.com
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykuje sporo zmian w Kodeksie pracy. Nowe prawo pracy ma zacząć obowiązywać wiosną 2013 r. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian w przepisach o czasie pracy oraz uregulowanie zasad stosowania tzw. ruchomego czasu pracy. Zmiany dotyczą także świadectwa pracy, ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz urlopu wychowawczego. Sprawdź, co się zmieni w prawie pracy w 2013 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY, które MPiPS chce wprowadzić w 2013 r. 

Zmiany w okresie rozliczeniowym czasu pracy

Projekt przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy zarówno w tzw. podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin na dobę), jak i w systemach równoważnego czasu pracy (do 12 godzin na dobę lub 24 godzin na dobę dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób) i w przerywanym systemie pracy (8 godzin na dobę, z maksymalnie 5-godzinną przerwą). Zmiana ta ma umożliwić bardziej elastyczną organizację czasu pracy.

Ruchomy czas pracy

Tę zasadę stosuje już w praktyce wielu pracodawców. MPiPS proponuje wprowadzenie do Kodeksu ruchomego czasu pracy w dwóch odmianach:

- możliwe będzie takie ustalanie rozkładów czasu pracy, by pracownicy mogli rozpoczynać pracę w poszczególnych dniach o różnych godzinach. Taka praca nie byłaby uznawana za pracę nadliczbową, konieczne jednak byłoby zachowywanie przepisów o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowymi tygodniowym.

- pracodawca może określić przedział czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę - z zastrzeżeniami jak w pierwszym wariancie.

Świadectwo pracy

Nowe prawo pracy precyzyjnie określa, co powinno zawierać świadectwo pracy. Przede wszystkim ma być w nim wskazany tryb i przyczyna rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik zostanie zwolniony z pracy - ze względu na likwidację stanowiska czy też dyscyplinarnie - informacja o tym znajdzie się w świadectwie pracy. 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

W obowiązującym Kodeksie pracy brak jest zapisów na temat tego, w jakiej wysokości ekwiwalent ma być wypłacany. W Kodeksie pracy ma się znaleźć zapis mówiący o tym, że ekwiwalent przysługuje w wysokości wynagrodzenia urlopowego.

Zmiana wymiaru czasu pracownika a urlop wypoczynkowy

MPiPS proponuje, by w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu ustalać proporcjonalnie do okresów zatrudnienia w poszczególnych wymiarach czasu pracy.

Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy

Nowe prawo pracy na też szczegółowo regulować nieobecności pracownika w pracy z powodu konieczności stawienia się na wezwanie sądu, policji czy prokuratury, nie tylko w charakterze świadka. To pracodawca będzie musiał wydać zaświadczenie o utraconych dochodach za czas nieobecności w pracy. Wynagrodzenie ma być obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Ustalenie wynagrodzenia za część miesiąca, np. przy zwolnieniu lekarskim

Chodzi o zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w przypadku, gdy za pozostałą część miesiąca pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, ale tzw. wynagrodzenie gwarancyjne (m.in. wynagrodzenie za czas choroby) bądź gdy za część miesiąca pracownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie (np. w razie korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego).

Według obowiązujących zasad wynagrodzenie w takich przypadkach oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych np. w zaświadczeniu lekarskim. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Ten sposób obliczania wynagrodzenia nie uwzględnia jednak miesięcy, które liczą mniej lub więcej niż 30 dni, dlatego ministerstwo postuluje, aby wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca było ustalane za każdą godzinę pracy.

Urlop macierzyński i rodzicielski

MPiPS proponuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby na równych prawach ojcu i matce.

PRZECZYTAJ więcej >> URLOPY MACIERZYŃSKIE 2013 nowe zasady

Urlop wychowawczy

Ministerstwo Pracy szykuje również zmiany w urlopie wychowawczym. Ma on trwać maksymalnie 36 miesięcy, przy czym w tej puli obojgu rodzicom przysługuje po jednym miesiącu urlopu, którego nie mogą przenieść na partnera (jeśli jedno z rodziców go nie wykorzysta – przepada). Urlop wychowawczy musi zostać wykorzystany przed osiągnięciem przez dziecko 4 roku życia i może być podzielony na maksymalnie 5 części, z których każda musi trwać co najmniej jeden miesiąc. Z 3 do 4 miesięcy ma też być wydłużony wymiar urlopu, który może być wykorzystywany przez oboje rodziców.

Podstawa: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, www.mpips.gov.pl

MATERIAŁY CZYTELNIKÓW
Aktualizacja: 02.09.2013 08:18
Źródło: mowimyjak.pl
None
Newsletter
nie daj sie zagiąć. czytaj nas regularnie.
KTO JEST KIM?
Kim jest Olga Wasilewska, autorka artykułu o Kamilu Durczoku

Olga Wasilewska to dziennikarka która wstrząsnęła środowiskiem madialnym za sprawą ...

Mowimyjak.pl duży i popularny portal poradniczy. Praca i kariera - znajdziesz tu porady na temat jak znaleźć pracę? Jak napisać CV i czego nie mówić na rozmowie kwalifikacyjnej? . Rozmowa o pracę. Praca dorywcza. Oferty pracy oraz katalog ofert. Praca w Polsce i za granicą. Kierunki studiów, szkolenia. Profesjonalne pisanie CV. Urlop ojcowski – kiedy i dla kogo? Praca za granicą. Umowa o pracę. Praca sezonowa. Umowa zlecenie. Umowa o dzieło. Jak szukać pracy. Jak znaleźć pracę. Praca stała. Praca tymczasowa. Wzory pism. Doradztwo personalne. Ścieżka kariery. Poradnik. Jak napisać CV. Porady na każdy temat
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.