porady na każdy temat
Facebook Twitter Google Plus NK Newsletter Konkursy Gry online
Apostazja, czyli jak wypisać się z Kościoła? Aby "wyjść" z kościoła katolickiego, a więc dokonać aktu apostazji ...
O co oskarżany jest generał Wojciech Jaruzelski. Co zrobił naprawdę?

WOJCIECH JARUZELSKI - bohater czy zbrodniarz? Kim naprawdę jest generał, który wprowadził w Polsce stan wojenny?

WOJCIECH JARUZELSKI - bohater czy zbrodniarz? Kim naprawdę jest generał, który wprowadził w Polsce stan wojenny?

Generał Wojciech Jaruzelski w programie "Tomasz Lis na żywo"

fot.: youtube.com/Między kuchnią a salonem
Czy Jaruzelski to radziecki generał w polskim mundurze czy patriota? Żołnierz bohatersko walczący na wielu frontach czy sowiecka marionetka? Ślepiec. Ślepowron. Pinochet. Generał samo zło? Czy może bohater, który uratował Polskę przed kolejnym kataklizmem, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan wojenny? Co roku, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, pod domem Wojciecha Jaruzelskiego przy ulicy Ikara na warszawskim Mokotowie gromadzą się jego przeciwnicy i zwolennicy. Przeczytaj, zanim go ocenisz, kim naprawdę był WOJCIECH JARUZELSKI – jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej historii.

„Żałuję, ubolewam i przepraszam za różne dotkliwe konsekwencje stanu wojennego. Był on ostatecznością, stał się koniecznością. Był mniejszym złem, ale zło – nawet mniejsze – jest również złem” – napisał Wojciech Jaruzelski w swojej ostatniej książce, w której analizuje okoliczności wprowadzenia stanu wojennego.

Głośny, krytykowany za jednowymiarowość, dokument Grzegorza Brauna „Towarzysz generał”, przedstawia Jaruzelskiego jako rosyjskiego sługusa, który karierę polityczną i wojskową zawdzięcza pracy dla kontrwywiadu, a na sumieniu ma m.in. czystki oficerów pochodzenia żydowskiego w 1968 r., udział w inwazji na Czechosłowację, masakrę na Wybrzeżu w 1970 r. i oczywiście stan wojenny. Jak było naprawdę?

Przede wszystkim żołnierz

Po wybuchu II wojny wraz z rodziną 16-letni wtedy Wojciech Jaruzelski przeniósł się na Litwę. Po wkroczeniu Armii Czerwonej Jaruzelscy przyjmują radzieckie obywatelstwo, jednak nie chroni ich ono przed deportacją na Syberię. Tam Wojciech pracował przy wyrębie drzew w tajdze, starając się dostać do Armii gen. Andersa. W końcu, w 1943 r., zgłasza się jako ochotnik do Wojska Polskiego w ZSRR, odbywa szkolenie w szkole Oficerskiej w Riazaniu i „rusza na wojnę”. Zostaje dowódcą plutonu w 5 pułku piechoty drugiej dywizji, a pół roku później dowódcą plutonu zwiadu konnego pułku. We wrześniu 1944 bierze udział w walkach na warszawskiej Pradze, w 1945 – na Pomorzu, a także nad Łabą i pod Berlinem. „Zwiedza” zniszczony Berlin.

„Wciąż pozostają w mej pamięci głosy mieszkańców Pragi na jesieni 1944 roku, a następnie po wkroczeniu 1. Armii Wojska Polskiego do Warszawy 17 stycznia 1945 r. – obraz kamiennej pustyni – widok wypełzających z nor w ruinach, ocalałych mieszkańców Warszawy. Jakie przekleństwa, oskarżenia kierowali oni pod adresem kierownictwa powstania!” – wspomina generał w swojej najnowszej i, jak zapowiada, ostatniej książce, „Starsi o 30 lat”. Wydaje się, że to wydarzenie będzie mieć wpływ na decyzje generała wiele lat później.

Pierwsze zadanie bojowe po wojnie to likwidacja podziemia AK-owskiego w okolicach Częstochowy. Na ziemi hrubieszowskiej bierze udział w walkach z partyzantami ukraińskimi UPA. Gdy nowe władze nie mogą sobie poradzić z bandami, Jaruzelski sugeruje masowe czystki, na co dostaje pozwolenie zwierzchnictwa.

Według niektórych danych w marcu 1946 r. zostaje tajnym agentem Informacji Wojskowej (jednostki zajmującej się tropieniem i aresztowaniem wszelkich wrogów systemu) o pseudonimie „Wolski”. Teczka „Wolskiego” prawdopodobnie znajduje się w Moskwie. W wywiadach Jaruzelski stanowczo temu zaprzecza, twierdząc że jako szef zwiadu pułku współpracował jedynie z kontrwywiadem (na tyle, na ile wymagała tego walka z UPA), sam zaś w ogóle nie miał kontaktu z polskim podziemiem.

Kolejne lata to szybka kariera i kolejne awanse Jaruzelskiego w aparacie wojskowym – w 1948 r. zostaje kapitanem, rok później – podpułkownikiem, w 1953 pułkownikiem, a w 1956 generałem brygady.

Jako wiceminister obrony narodowej uczestniczył w usuwaniu z armii oficerów żydowskiego pochodzenia w marcu 1968 r. - to kolejne oskarżenie wysuwane przeciwko Jaruzelskiemu. Odpowiedź generała: w marcu ’68, gdy wydalono z wojska 17 osób „złego” pochodzenia, był szefem Sztabu Generalnego, a nie ministrem obrony – tymczasem ze Sztabu nie usunięto pod hasłem walki z syjonizmem ani jednej osoby. Jaruzelski zwraca uwagę na inny wątek tamtych wydarzeń - odmówił wykonania rozkazu usunięcia siłą studentów z budynku Politechniki.

W czasie inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji jednostki wojskowe kierowane przez Jaruzelskiego brały udział w tłumieniu Praskiej Wiosny. Generał: „uważam to za swój największy błąd (…) żałuję, że zgodziłem się wtedy na pozostanie ministrem obrony”.

Podczas robotniczych protestów na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. – już jako minister obrony - nadzorował akcje pacyfikacyjne. Odpowiedź generała: rozkaz użycia broni wydało Biuro Polityczne, poza tym demonstranci zabili dwóch milicjantów i zagrożone było życie pozostałych funkcjonariuszy przebywających w szturmowanym budynku komitetu wojewódzkiego.

W roku 1973 Jaruzelski osiąga szczyt na drabinie awansów – zostaje generałem armii. Od 1971 r. należy do ścisłego kierownictwa Partii - Biura Politycznego KC PZPR.

Stan wojenny

W lutym 1981, kilka miesięcy po odsunięciu Edwarda Gierka od władzy (po fali strajków latem 1980 r., która zaowocowała powstaniem Solidarności i podpisaniem porozumień sierpniowych) Jaruzelski objął funkcję premiera i przedstawił 10-punktowy program wyciągnięcia kraju z kryzysu (m.in. poprawy zaopatrzenia sklepów i walki z alkoholizmem).

Jednocześnie trwały intensywne prace nad wprowadzeniem stanu wojennego. O przygotowaniach Jaruzelski informował Moskwę podczas obrad zjazdu KPZR i spotkań z Leonidem Breżniewem. Związek Radziecki naciskał na rozwiązanie sytuacji wyłącznie „siłami krajowymi”, choć w tym czasie w Polsce odbywały się ćwiczenia Układu Warszawskiego „Sojuz-80”, które były interpretowane jako przygotowania ZSRR do interwencji zbrojnej.

Jaruzelski dąży do wyciszenia sytuacji w Polsce i – przynajmniej oficjalnie – podejmuje próbę nawiązania społecznego dialogu. Rozmawia z Lechem Wałęsą, prymasem Wyszyńskim, a po jego śmierci w maju 1981 – z nowym prymasem Glempem. W kwietniu na wniosek generała Sejm uchwala dwumiesięczny zakaz strajków. 16 października 1981 zostaje I sekretarzem KC PZPR.

4 listopada 1981 odbywa się Spotkanie Trzech – Jaruzelski podczas rozmowy z Wałęsą i Glempem przedstawia koncepcję utworzenia Frontu Porozumienia Narodowego. W książce „Starsi o 30 lat” generał eksponuje wagę tego wydarzenia – niedocenianego jego zdaniem przez historyków i publicystów. To wtedy miały być „określone kontury przyszłych działań”. „Do końca liczyliśmy, że tej ostateczności uda się uniknąć. Nie czailiśmy się w ukryciu” – mówi dziś generał. Jego zdaniem to Solidarność i Kościół straciły panowanie nad społeczeństwem prącym do rewolty i wysadzającym polityczne ramy, w których w ówczesnych realiach mogło się mieścić.

ŚlepoWRON wkłada ciemne okulary

Karty są już jednak rozdane. Brakuje tylko formalnej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego. 13 grudnia 1981 generał staje na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), o północy rozpoczyna się akcja aresztowań działaczy opozycyjnych, a o 6 rano z głośników radioodbiorników i telewizorów płyną słowa: „Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią…”.

Jauzelski pochodził ze szlacheckiej rodziny - herbu Ślepowron. Nazwa herbu była gotowym epitetem, który skrzętnie wykorzystała opozycja, tytułując znienawidzonego generała nowym przydomkiem.

16 grudnia w czasie pacyfikacji kopalni Wujek ginie 9 górników, zgody na użycie ostrej amunicji udziela Czesław Kiszczak, ówczesny minister spraw wewnętrznych. Jaruzelski broni Kiszczaka, znów podając argument zagrożenia życia milicjantów.

Obrona przed interwencją Układu Warszawskiego czy zamach stanu?

Przeciwnicy Jaruzelskiego twierdzą, że nie ma dowodów, że Rosjanie podjęliby decyzję o zbrojnej interwencji w wypadku nieuporania się z sytuacją przez polski aparat władzy.

„Nie mogę pogodzić się z faktem, że wszyscy zadają wciąż jedno pytanie – czy faktycznie groziła nam interwencja Rosjan, czy nie” – powiedział w rozmowie z portalem wp.pl Jaruzelski. Zdaniem generała pytań, na które trzeba szukać odpowiedzi, a które ukażą prawdę o stanie wojennym, jest o wiele więcej. Jedną z przyczyn, które sugeruje Jaruzelski, jest katastrofalny stan polskiej gospodarki, do którego doprowadzili sami Polacy. „Prawda jest taka, że to my doprowadziliśmy do sytuacji, w której interwencja była nieuchronna. (…) Do końca będę uparcie powtarzał, że interwencja Rosjan nie przyszłaby nagle, ale byłaby następstwem pogarszającej się sytuacji wewnętrznej w Polsce”.

Przez niektórych publicystów wprowadzenie stanu wojennego oceniane jest jako pucz wojskowy mający na celu utrzymanie władzy przez Jaruzelskiego, a szerzej – przez cały PZPR poważnie osłabiony wydarzeniami sierpnia 1980 i ruchem Solidarności.

Pierwszy prezydent III RP

19 lipca 1989 roku Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na Prezydenta PRL, a po zmianie Konstytucji w grudniu 1989 - został pierwszym prezydentem III RP.

Jaruzelski był pierwszym reprezentantem polskich władz, który usłyszał oficjalne przyznanie się Rosjan do popełnienia zbrodni katyńskiej. Na spotkaniu13 kwietnia 1990 roku otrzymał od Michaiła Gorbaczowa teczki z listami zamordowanych oficerów.

W grudniu 1990, po skróconej kadencji, generał wygłasza ostatnie przemówienie: „Każda krzywda, ból, niesprawiedliwość mają własne imię. Jestem świadom, że było ich niemało. Tkwi to we mnie jak cierń. Jako żołnierz wiem, że dowódca, a więc każdy przełożony odpowiada i za wszystko i za wszystkich. Słowo „przepraszam” może zabrzmieć zdawkowo. Innego jednak nie znajduję. Chcę więc prosić o jedno: jeśli czas nie ugasił w kimś gniewu lub niechęci - niechaj będą one skierowane przede wszystkim do mnie”.

Proces

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 marca 2011 orzekł, że wprowadzenie dekretów stanu wojennego było niezgodne z Konstytucją (nie orzekł niezgodności z Konstytucją samego wprowadzenia stanu wojennego).

Jaruzelski został wyłączony z procesu autorów stanu wojennego ze względu na zły stan zdrowia (jest chory na raka - chłoniaka).

Pytany przez o to, czy w tym roku będzie zza okien śledził to, co będzie się działo przed jego domem, powiedział: - Od kilkudziesięciu lat nie ruszam się tego dnia z miejsca, bo nie mam przed czym uciekać. Jak mnie zabiją, to trudno, będzie przynajmniej ładny pogrzeb.

MATERIAŁY CZYTELNIKÓW
Zobacz koniecznie
Czym obecnie zajmują się dzieci komunistycznych aparatczyków?

Mimo, że epoka komunistycznych dygnitarzy dawno przeminęła, dziś znów są na ustach wszystkich. To efekt kolejnej próby postawienia m.in. gen. Czesława Kiszczaka przed sądem. Przy tej okazji pojawia...

13 grudnia 2014, Warszawa. KTO i GDZIE będzie manifestował? 13 grudnia 2014, Warszawa. KTO i GDZIE będzie manifestował?

Jak to już od lat ma w zwyczaju, Jarosław Kaczyński przy okazji kolejnej ważnej dla naszego kraju rocznicy postanowił zorganizować swój marsz. Polityk, który skutecznie odcina się od panującej w...

Jaruzelski nie żyje. Będzie żałoba narodowa? Jaruzelski nie żyje. Będzie żałoba narodowa?

Szef SLD, Leszek Miller, zapowiedział, że jego partia zwróci się z wnioskiem do prezydenta Komorowskiego o wprowadzenie żałoby narodowej po śmierci gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Czy faktycznie do...

Aktualizacja: 17.04.2018 13:53
None
Newsletter
nie daj sie zagiąć. czytaj nas regularnie.
KTO JEST KIM?
Afera Durczoka - kim jest Elżbieta W.?
Afera Durczoka - kim jest Elżbieta W.?

Trwa dziennikarskie i policyjne śledztwo w sprawie przedmiotów odnalezionych w ...

Mowimyjak.pl duży i popularny portal poradniczy. Sprawdź zawsze aktualne porady, informacje z kraju i ze świata. Wiedz ile kosztuje gaz i o ile podrożeje? Kiedy i gdzie złożyć wniosek o paszport. Kto jest kim i co osiągnął. Jak spędzić weekend. Ile kosztuje przejazd autostradą, jak ominąć korki i gdzie zdarzyła się katastrofa pociągów. Jakich ważnych wydarzeń nie mogę przegapić, czyli kalendarz imprez i wydarzeń. Wiadomości dotyczące wydarzeń politycznych. Tylko naprawdę ważne i interesujące fakty. Porady na każdy temat
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.