porady na każdy temat
Facebook Twitter Google Plus NK Newsletter Konkursy Gry online
Ile dni wolnych zyskasz po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego? Za święto przypadające w sobotę przysługuje nam dzień wolny. Przesądzili ...
Odliczanie podatku VAT za materiały budowlane nie musi być wcale trudne. Mówimy, jak krok po kroku odliczyć VAT

Jak odliczyć VAT za materiały budowlane w 2012?

Zwrot VAT za materiały budowlane umożliwia nam ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jeżeli prowadziłeś remont mieszkania lub budowę domu, możesz ubiegać się o zwrot VAT. Z nami krok po kroku dowiesz się, jak odliczyć VAT za materiały budowlane.

Zwrot VAT – kto może się ubiegać o zwrot podatku za materiały budowlane?

O zwrot VAT za materiały budowlane mogą ubiegać się osoby fizyczne, które poniosły wydatki na materiały budowlane związane z budową domu, nadbudową, rozbudową lub przebudową budynku na cele mieszkaniowe albo wykonały remont mieszkania lub budynku mieszkalnego.

Ponadto osoba ubiegająca się o zwrot VAT musi mieć udokumentowane wydatki na podstawie faktury VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów (podatek od towarów i usług), wystawionymi od dnia 1 maja 2004. Wydatki dotyczą materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wrosła stawka VAT z 7 na 22% lub wyższą (np. 23%).

Osoby starające się o zwrot VAT nie mogą być podatnikami podatku od towarów i usług i nie mogą dokonać zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy również załączyć dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego. Dodatkowo, jeżeli prace budowlane tego wymagają - pozwolenie na budowę.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot VAT?

Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, który należy złożyć w urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu składania wniosku) razem z kopiami ww. dokumentów. Małżonkowie mogą złożyć wniosek wspólnie bądź odrębnie. Bez względu jednak na sposób złożenia wniosku musi on być podpisany przez oboje małżonków.

Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych, są zobowiązani zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla współmałżonka o złożonym przez siebie (odrębnym) wniosku.

Wniosek o zwrot VAT można składać nie częściej niż raz w roku.

Wniosek o zwrot VAT - wzór dokumentu

WZM-1 to formularz, na którym możemy złożyć wniosek o zwrot za materiały budowlane. Wniosek jest podstawą do ubiegania się o zwrot VAT. Wzór dokumentu WZM-1 (do ewentualnego wykorzystania) możemy pobrać ze stron internetowych izb i urzędów skarbowych, a także na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Dokument ten nie stanowi wzoru urzędowego (określonego w rozporządzeniu), dlatego nie ma obowiązku jego stosowania, ale składając wniosek o zwrot VAT, należy pamiętać, że musi on zawierać wszystkie elementy, o których mowa w przepisach ustawy.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot VAT?

• dane osobowe inwestora
• NIP lub PESEL (jeżeli brak NIP) lub przy ich braku rodzaj i numer dokumentu tożsamości
• adres zamieszkania osoby fizycznej, w przypadku małżeństwa – obojga małżonków
• wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek
• rodzaj poniesionych wydatków
• rok rozpoczęcia inwestycji
• wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele wymienione w ustawie
• kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy
• oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę
• wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot
• podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, obojga małżonków.

Warto wiedzieć:

• wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy,
• kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

MATERIAŁY CZYTELNIKÓW
Zobacz koniecznie
Zwrot VAT za materiały budowlane. Kiedy przysługuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Koniec zwrotu podatku VAT na materiały budowlane zapowiadany jest już od dawna i wszystko wskazuje na to, że 2013 to ostatni rok działania systemu zwrotów VAT za materiały budowlane. Dlatego jeśli...

Jak uzyskać ZWROT VAT za materiały budowlane? Jak złożyć wniosek o zwrot części VAT?

Jak uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane? Jeżeli budujesz lub remontujesz dom, proś sprzedawcę o faktury za materiały budowlane. Możesz bowiem odzyskać bardzo ładną kwotę – w przypadku...

Czy zwrot VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE można uzyskać budując DOM ZA GRANICĄ?

Budujesz dom za granicą, albo odwrotnie, budujesz dom w Polsce, ale mieszkasz na stałe za granicą. Czy w takiej sytuacji masz prawo do zwrotu VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE? Mówimy, jakie warunki trzeba...

Aktualizacja: 02.03.2013 13:29
Autor: Anna Trafisz
None
Newsletter
nie daj sie zagiąć. czytaj nas regularnie.
KTO JEST KIM?
Natalia Kukulska – kim jest? KARIERA, RODZINA
Natalia Kukulska – kim jest? KARIERA, RODZINA

Natalia Kukulska to gwiazda, której nie trzeba przedstawiać! Córka Anny ...

Prawo i podatki 2013. Jak zaoszczędzić na podatku? Jak rozliczyć się z fiskusem? Sprawdź, do kiedy musisz rozliczyć się z fiskusem? Wszystko na temat: miesięcznik prawo i podatki i prawo podatkowe, podatki unii europejskiej. Jak rozliczyć się z fiskusem i zapłacić mniej? Jak rozliczyć się z fiskusem przez internet? Jak rozliczyć się z małżonkiem? Jak rozliczyć się z dzieckiem? Wszystko o podatkach w 2013 roku - zmiany w podatkach, ulgi podatkowe, stawki podatków, PCC 2013, Podatek od spadków i darowizn 2013. Podatki 2013 – zobacz, co się zmieni. Vat 2013 - Wszystko o podatku VAT - PodatekVAT. Porady na każdy temat
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.